Aanbod

STEAMstart biedt verschillende diensten aan op het gebied van wetenschap & techniek onderwijs (STEAM)
voornamelijk voor basisschoolkinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar.
Geinteresseerd? Scroll verder of neem contact met mij op, ik vertel je er graag meer over.

8 jarig meisje
8 jarig meisjeTinker workshop bij Oyfo techniekmuseum
Read More
"Ik wist niet dat techniek zo leuk kon zijn"
Ouder van een 8 jarige leerlinge
Ouder van een 8 jarige leerlingeActiviteit: Verwonder Doe & Ontdek thema Water
Read More
Ze kijkt echt uit naar de vrijdagmiddag. Het is echt een feestje; ze mag proefjes doen met een wetenschapper"
7 jarig meisje
7 jarig meisjeTinkerworkshop bij Oyfo techniekmuseum
Read More
"Ik dacht dat je bij techniek altijd stil op je stoel moest zitten, dit is echt leuk!"
Leerkracht groep 4/5
Leerkracht groep 4/5Wilbertschool
Read More
Na een STEAM workshop waren de kinderen altijd heel enthousiast, maar vooral ook nieuwsgierig naar de volgende keer. Ze leren door onderzoekjes en proefjes over allerlei thema's! Zelfs van ouders kreeg ik veel positieve reacties terug!
11 jarig meisje
11 jarig meisjena afloop van een Tinkerworkshop (maak iets dat beweegt)
Read More
Het was echt een openbaring dat ik met deze materialen iets kon maken
10-11 jarig meisje
10-11 jarig meisjeNa afloop van een Tinkerworkshop voor plusklas
Read More
Ik dacht dat ik bij een dierentuin wilde werken, maar nu denk ik dat ik misschien ook wel uitvinder wil worden
jongen uit groep 3
jongen uit groep 3Na afloop van Kettingreactie-les op school
Read More
Juf, kom je morgen weer? Je mag elke dag wel terugkomen. Dit was geen leuke les, geen super leuke les, dit was de allerleukste les ooit
Previous
Next

Invaljuf en Werelddocent

Invaljuf primair onderwijs

Inzetbaar als invaljuf (PO)

Basisschool invaljuf/ Werelddocent

Via het onderwijsbureau SEMKO ben ik inzetbaar als Werelddocent (invaljuf) in het primair onderwijs. Ik behandel niet de reguliere lesstof, maar breng mijn eigen daginvulling met me mee. Voor meer informatie hiervoor, bezoek de website van SEMKO.

Ook kan ik ingezet worden om gerichte W&T lessen of workshops te verzorgen. Door mij in te zetten kun je jouw klas een onderzoekend leren of maak- techniekles aanbieden. Een dergelijke les biedt een uitkomst voor leerkrachten die minder binding hebben met W&T of specifieke invulling zoeken voor een bepaald onderwerp. Tijdens mijn les hoeft de leerkracht niet aanwezig te zijn, dit mag uiteraard wel. De aanwezigheid van een stagiair of onderwijsassistent is welkom, maar niet noodzakelijk.

Ik kan als invaljuf ingezet worden van groep 3 tot en met groep 8.

Mijn W&T lesaanpak is een combinatie van de methodes ‘guided inquiry’ en ‘structured inquiry’; m.a.w. de leerlingen krijgen een vraag voorgelegd. De leerlingen moeten zelf een (onderzoeks)aanpak bedenken om tot een antwoord op de vraag te kunnen komen. Ik begeleid ze hierin en heb proefjes en activiteiten mee om ze te ondersteunen in het vinden van antwoorden.

Tijdens een techniekles/dag gaan leerlingen aan de slag met het ontwerpen en maken van een prototype.

Kom in contact

Ben je een leerkracht in het basisonderwijs en heb je behoefte aan ondersteuning van wetenschap & techniek onderwijs in jouw klas? Neem dan rechtstreeks contact op met mij of via SEMKO Onderwijsbureau.

Lesverzorging

Lesverzorging

Verwonder Doe & Ontdek

In het programma Verwonder Doe & Ontdek, biedt ik een lessenprogramma aan waarin op een bepaald onderwerp inzoom. Ik verzorg de lessen (voorbereiding, kinderen begeleiden en na afloop alles opruimen). Dit betekent dat je als leraar er weinig omkijken naar hebt en niet bij de les aanwezig hoeft te zijn. Voorafgaand aan de start van het programma spreek ik de opzet met je door. Zo zorgen we er samen voor dat de stof aansluit bij het niveau van de kinderen en W&T volledig wordt geïntegreerd in het lesaanbod.

Met andere woorden bij Verwonder Doe & Ontdek ben ik geen eenmalige invaljuf en lever ik ook geen lesbrieven aan. Ik duik gedurende een aantal lessen (weken) met de kinderen een bepaald ondwerp in.

In mijn lesaanpak staan de 21e eeuwse vaardigheden centraal; zoals kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken en creatief denken en handelen. Het gaat in mijn lessen niet louter om kennisvergaring (de ‘juiste’ antwoorden), maar veel meer om het proces.

Een belangrijk doel is dat kinderen zich de vaardigheden van onderzoekend leren eigen maken en in het vervolg meer geneigd zullen zijn om zelf al onderzoekend antwoord te krijgen op hun eigen vragen.

Het Verwonder Doe & Ontdek programma bestaat uit interactieve sessies waarin kinderen zelf stap voor stap de onderwerpen ontrafelen, problemen signaleren en oplossingen ontdekken. Ieder onderwerp (thema bestaande uit een aantal sessies) wordt samen door de kinderen van begin tot eind ontrafeld. Elke sessie begint met een centrale vraag, en daarna gaan de kinderen met behulp van vragen, proefjes en activiteiten de antwoorden ontdekken.

De proeven en activiteiten die ik in Verwonder Doe & Ontdek gebruik zijn geinspireerd op STEAM projecten (W&T) vanuit zowel binnen- als buitenland.

Wil je meer weten over dit programma? Neem dan met mij contact op. Ik vertel je er graag meer over.

Lesontwikkeling

Lesontwikkeling

Ontwikkeling van STEAM materiaal

In opdracht kan ik lesmateriaal passend binnen W&T thema’s of STEAM materiaal ontwikkelen. Mijn kennis en expertise is met name gericht op de natuurwetenschappen (N&T), circulaire economie, biotechnologie en milieuwetenschappen.

In de door STEAMstart ontwikkelde materialen en projecten speelt het onderzoekend leren en probleemgericht handelen een centrale rol. Er is hierbij een duidelijke koppeling tussen waarnemingen (doen van wetenschap/proefjes) en redeneren en nadenken over begrippen en theorien (leren over wetenschap), m.a.w. het heen-en-weer- nadenken tussen begrippen en verschijnselen speelt een belangrijke rol. Het aanzetten tot denken.

Indien gewenst, kan in de projecten een duidelijke interactie en wisselwerking tussen het onderzoekend en ontwerpend aspect gecreerd worden en komen de zeven stappen aan bod (zoals aangegeven door [Graft, Klein Tank & Beker (2016)]). Daarnaast kunnen tips opgenomen worden hoe taal-en rekenvaardigheden in het project geintregreerd kunnen worden. Een dergelijke opdracht kan voor verschillende organisaties; ondermeer voor musea en buitenschoolseopvang organisaties.

Onderzoeken en ontwerpen in stappen met bijbehorende vaardigheden [W&T in het basis- en speciaal onderwijs; Van Graft, Klein Tank & Beker, 2016]

Wil je meer weten over welke lesmaterialen ik voor je kan ontwikkelen? Neem dan contact op zodat we het verder kunnen bespreken.

Gastdocent (VO)

Inzetbaar als gastdocent VO

Inzetbaar gastdocent in voorgezet onderwijs (VO)

Gastdocent

Door mijn achtergrond ben ik ook inzetbaar als gastdocent voor het VO. Ik kan bijpassende lessen verzorgen op de gebieden van natuur & techniek, circulaire economie, biotechnologie, milieuwetenschappen, grond & water etc. Een dergelijke les biedt een uitkomst voor leerkrachten die vanwege tijdsdruk onvoldoende tijd hebben om een specifiek W&T onderwerp goed voor te bereiden. Daarnaast is het inzetten van mij als gastdocent ook een uitkomst voor leerkrachten die minder binding met W&T hebben of specifieke invulling zoeken voor een bepaald onderwerp.

Tijdens mijn les hoeft de leerkracht niet aanwezig te zijn en heeft daardoor tijd voor andere werkzaamheden. De leerkracht mag uiteraard in de klas aanwezig blijven. Over de duur van de les en het aantal leerlingen vindt afstemming  plaats. De aanwezigheid van een stagiair of onderwijsassistent is welkom, maar niet noodzakelijk.

Buitenschoolse activiteitenbegeleider

Wil je een keer iets anders binnen W&T of heb je (als buitenschoolseactiviteiten-organisatie) behoefte aan iemand die een Tinkerworkshop kan begeleiden? Neem dan contact op om je wensen en de details te bespreken.

Kom in contact

Heb je vragen over een specifieke invulling? Neem dan contact op.